CMS
CMS
01

Zaproszenie

Międzywojewódzka Konferencja Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Szanowni Państwo,

zapraszamy na IV edycję wydarzenia dedykowanego lekarzom i pielęgniarkom z całej Polski, osobom które podejmują wspólne problemy występujące w każdym miejscu pracy oraz demaskują mity w leczeniu ran.

W tym roku nasi eksperci podzielą się z Państwem wiedzą z zakresu nowoczesnych form monitorowania glikemii, najnowszych trendach terapeutycznych w cukrzycy, leczenia trudno gojących się ran, w tym zespołu stopy cukrzycowej, ale także owrzodzeń goleni i odleżyn. Wiedza ta niezbędna jest dla skuteczności interdyscyplinarnych zespołów medycznych pracujących z pacjentami z cukrzycą. Przedstawimy nowości dotyczące m.in. monitorowania glikemii, stosowania nowych cząsteczek w terapii cukrzycy i otyłości, zasad leczenie przewlekłej niewydolności żylnej i zmian miażdżycowych, łączenia różnych metod terapeutycznych podczas leczenia owrzodzeń np.: jednoczesnego stosowania terapii podciśnieniowej i rożnych form odciążania w przypadku zespołu stopy cukrzycowej czy kompresjoterapii w przypadku owrzodzeń żylnych goleni.

Naszym celem jest zwiększanie kompetencji zespołów pracujących z pacjentem, tak aby z cukrzycą był dostrzegany już u lekarza pierwszego kontaktu, co pozwoli zminimalizować ryzyko i nasilenie powikłania tej choroby. Wszystkie informacje przekażemy w formie warsztatów i paneli dyskusyjnych.

Serdecznie zapraszam w imieniu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Bądźcie Państwo z nami!

dr hab. n. med., prof. CMPK
Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

mgr
Alicja Szewczyk

CMS
02

Rada naukowa

CMS

mgr

Marta Bakowska

CMS

mgr

Marta Bakowska

Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej MAGMA – MED Rzeszów, specjalista pielęgnacji i leczenia ran, edukator i promotor zdrowia

CMS

prof. dr hab. n. med.

Edward Franek

CMS

prof. dr hab. n. med.

Edward Franek

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

CMS

prof. dr hab. med.

Arkadiusz Jawień

CMS

prof. dr hab. med.

Arkadiusz Jawień

Kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK. Specjalizuje się w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Główne zainteresowania naukowe to chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w tętniaku aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa, zespół pozakrzepowy, leczenie ran przewlekłych. Wprowadził w regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą tzw. stentgraftów branchowanych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z 3 najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Polsce. Były, wieloletni redaktor naczelny Acta Angiologica i aktualnie redaktor naczelny czasopisma Leczenie Ran. Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych.

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

mgr

Irena Samson

CMS

mgr

Irena Samson

PIELEGNIARKA DYPLOMOWANA MGR REHABILITACJI PODYPLOMOWE - GERIATRIA I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA -KRAKÓW UJ
Aktualnie Przewodniczca Komisji d/s Leczenia Ran OIP i P -Gdansk Wice Przewodnicząca Opieki Długoterminowej OIPiP Komisje działają od 2002 roku Członek Rady- emerytka -Wice Przewodnicząca Rady Seniorów w Gdańsku Autorka wielu wystąpień na Konferencjach Kongresach i publikacji z zakresu leczenia i edukacji w leczeniu ran. Doświadczenie w zakresie leczenia ran zdobyła podczas wieloletniej pracy w oddziale ortopedii i rehabilitacji. Pielęgniarka 0ddziałowa Ortopedii 1973-1993r, Pielęgniarka Naczelna GCR Gdańsk 1993-2001r. Wykładowca w zakresie Pielęgniarstwa klinicznego i rehabilitacji AM Gdańsk. Kierownik specjalizacji pielęgniarskich z zakresu Opieki Długoterminowej i Geriatri 2001-2019 r . Wykładowca i Kierownik na kursach w zakresie kształcenia podyplomowego Leczenia Ran. Członek - założyciel Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista medycyny paliatywnej. Od początku pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie Lekarz Kierujący Oddziałem Hospicjum Palium.

Obszar zainteresowań to problemy leczenia różnych objawów u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, sytuacje naglące, problemy organizacji i edukacji w opiece paliatywnej. Szczególne zainteresowania dotyczą profilaktyki i leczenia odleżyn oraz innych ran przewlekłych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w ośrodkach w Londynie, Oxfordzie, Hamburgu, Deeside.

Członek następujących towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA), Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT) – obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR, członek założyciel) – Prezes w kadencjach 2012-2015 i 2015-2018, obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu – Prezes, Członek Rad Redakcyjnych pism naukowych Leczenie Ran i Negative Pressure Wound Therapy Journal.

Autor i współautor ponad 210 publikacji orginalnych i poglądowych w recenzowanych czasopismach naukowych zagranicznych i polskich oraz prezentacji i plakatów na zjazdach międzynarodowych i krajowych. W życiu prywatnym główne zainteresowania to podróże, motoryzacja i narciarstwo.

CMS

mgr

Alicja Szewczyk

CMS

mgr

Alicja Szewczyk

Prezes PFED
Specjalista Pielęgniarstwa Diabetologicznego

03

Program

pobierz PDFPobierz PDF

8:00 - 9:00 (60')

Rejestracja uczestników

9:00 - 9:05 (5')

Otwarcie konferencji - przywitanie uczestników i zaproszonych gości.

dr hab. n. med. Beata Mrozkiewicz-Rakowska, prof. CMKP, mgr Alicja Szewczyk, prezes PFED

9:05 - 10:05 (60')

Debata ekspertów - pacjent z cukrzycą w centrum opieki koordynowanej

Moderator: dr hab. n. med. Beata Mrozkiewicz-Rakowska, prof. CMKP

Paneliści:

lek. med. Aleksander Biesiada

prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż

prof. dr hab. n. med. Edward Franek

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

mgr Zofia Małas, prezes NIPiP

mgr Alicja Szewczyk, prezes PFED

lek. med. Marcin Tusiński

10:05 - 10:20 (15')

Przerwa kawowa

10:20 - 12:40

Warsztaty

 

Sesja satelitarna wykładowa (wyłącznie dla osób posiadających prawo do wystawiania recept).

Algorytmy terapii cukrzycy typu 2. Co nowego w refundacji terapii ukierunkowanych na leczenie cukrzycy.

10:20 - 10:30 (10')

Czy wiemy do jakiego celu lipidowego dążymy? U jakiego chorego z cukrzycą?

dr n. med. Elżbieta Karpińska - Gasztoł

10:30 -10:40 (10')

Co zrobić jeżeli rozpoznamy cukrzycę w ciąży

lek. med. Katarzyna Mordarska

10:40 - 11:00 (20')

 

Insulinoterapia w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych - jak i kiedy? (wykład sponsorowany)

prof. dr hab. n. med. Edward Franek

11:00 - 11:10 (10')

Przerwa kawowa

Sesja satelitarna wykładowa (wyłącznie dla osób posiadających prawo do wystawiania recept)

11:10 - 12:10 (60')

Jak chronić serce i nerki pacjenta z cukrzycą typu 2? Protekcja pacjenta wielochorobowego (sesja sponsorowana)

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż, lek. med. Aleksander Biesiada

12:10 - 12:30 (20')

 

Zanim pojawi się rana. Farmakologiczne leczenie przewlekłej niewydolności żylnej (wykład sponsorowany)

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

12:30 - 13:20 (50')

Przerwa obiadowa

13:20 - 15:40

Warsztaty

15:40 - 15:50 (10')

Przerwa kawowa

15:50 - 16:20 (30')

Sesja Q&A - Zakończenie konferencji
10:20 - 11:00 (40')

WARSZTAT 1 - Badanie fizykalne u pacjenta z cukrzycą - mgr Lidia Czwakiel, mgr Beata Góralska

11:00 - 11:10 (10')

Przerwa

11:10 - 11:50 (40')

WARSZTAT 2 - Proaktywne podejście do pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej - wyleczyć, a nie leczyć! - mgr Marta Bakowska (warsztat sponsorowany firmy Convatec)

11:50 - 12:00 (10')

Przerwa

12:00 - 12:40 (40')

WARSZTAT 3 - Strategia MOIST w owrzodzeniach w ZSC - lek. med. Jakub Majewski (warsztat sponsorowany firmy Molnlycke)

12:40 - 13:20 (40')

Przerwa obiadowa

13:20 - 14:00 (40')

WARSZTAT 4 - Postępowanie ze stopą cukrzycową - mgr Krzysztof Sumiński (warsztat sponsorowany firmy Hartmann)

14:00 - 14:10 (10')

Przerwa

14:10 - 14:50 (40')

WARSZTAT 5 - Interwencje chirurgiczne w opiece wielodyscyplinarnej nad chorym z zespołem stopy cukrzycowej - lek. med. Marcin Tusiński

14:50 - 15.00 (10')

Przerwa

15:00 - 15:40 (40')

WARSZTAT 6 - Model opieki nad pacjentem w ramach poradni POZ - Krzysztof Reszka (warsztat sponsorowany firmy Neuca)

15:40 - 15:50 (10')

Przerwa kawowa

10:20 - 11:00 (40')

WARSZTAT 2 - Proaktywne podejście do pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej - wyleczyć, a nie leczyć! - mgr Marta Bakowska (warsztat sponsorowany firmy Convatec)

11:00 - 11:10 (10')

Przerwa

11:10 - 11:50 (40')

WARSZTAT 3 - Strategia MOIST w owrzodzeniach w ZSC - lek. med. Jakub Majewski (warsztat sponsorowany firmy Molnlycke)

11:50 - 12:00 (10')

Przerwa

12:00 - 12:40 (40')

WARSZTAT 1 - Badanie fizykalne u pacjenta z cukrzycą - mgr Lidia Czwakiel, mgr Beata Góralska

12:40 - 13:20 (40')

Przerwa obiadowa

13:20 - 14:00 (40')

WARSZTAT 5 - Interwencje chirurgiczne w opiece wielodyscyplinarnej nad chorym z zespołem stopy cukrzycowej - lek. med. Marcin Tusiński

14:00 - 14:10 (10')

Przerwa

14:10 - 14:50 (40')

WARSZTAT 6 - Model opieki nad pacjentem w ramach poradni POZ - Krzysztof Reszka (warsztat sponsorowany firmy Neuca)

14:50 - 15.00 (10')

Przerwa

15:00 - 15:40 (40')

WARSZTAT 4 - Postępowanie ze stopą cukrzycową - mgr Krzysztof Sumiński (warsztat sponsorowany firmy Hartmann)

15:40 - 15:50 (10')

Przerwa kawowa

10:20 - 11:00 (40')

WARSZTAT 3 - Strategia MOIST w owrzodzeniach w ZSC - lek. med. Jakub Majewski (warsztat sponsorowany firmy Molnlycke)

11:00 - 11:10 (10')

Przerwa

11:10 - 11:50 (40')

WARSZTAT 1 - Badanie fizykalne u pacjenta z cukrzycą - mgr Lidia Czwakiel, mgr Beata Góralska

11:50 - 12:00 (10')

Przerwa

12:00 - 12:40 (40')

WARSZTAT 2 - Proaktywne podejście do pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej - wyleczyć, a nie leczyć! - mgr Marta Bakowska (warsztat sponsorowany firmy Convatec)

12:40 - 13:20 (40')

Przerwa obiadowa

13:20 - 14:00 (40')

WARSZTAT 6 - Model opieki nad pacjentem w ramach poradni POZ - Krzysztof Reszka (warsztat sponsorowany firmy Neuca)

14:00 - 14:10 (10')

Przerwa

14:10 - 14:50 (40')

WARSZTAT 4 - Postępowanie ze stopą cukrzycową - mgr Krzysztof Sumiński (warsztat sponsorowany firmy Hartmann)

14:50 - 15.00 (10')

Przerwa

15:00 - 15:40 (40')

WARSZTAT 5 - Interwencje chirurgiczne w opiece wielodyscyplinarnej nad chorym z zespołem stopy cukrzycowej - lek. med. Marcin Tusiński

15:40 - 15:50 (10')

Przerwa kawowa

Zapraszamy wszystkich uczestników do zadawania nurtujących Państwa pytań w formule stołów eksperckich znajdujących się w strefie wystawienniczej.

Eksperci PTLR będą do Państwa dyspozycji w godzinach 11:00 - 13:00:

 

 • I STÓŁ EKSPERCKI:
 • dr hab. n. med. Maciej Sopata
 • mgr Jolanta Dynarska
 • mgr Jolanta Michałowska

 

 • II STÓŁ EKSPERCKI:
 • mgr Alicja Szewczyk
 • spec. piel. diab. Mirosława Młynarczuk
 • wkrótce

  

 • III STÓŁ EKSPERCKI:
 • prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
 • mgr Beata Góralska
 • mgr Lidia Czwakiel
04

Prelegenci

CMS

mgr

Marta Bakowska

CMS

mgr

Marta Bakowska

Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej MAGMA – MED Rzeszów, specjalista pielęgnacji i leczenia ran, edukator i promotor zdrowia

CMS

lek. med.

Aleksander Biesiada

CMS

lek. med.

Aleksander Biesiada

CMS

mgr

Lidia Czwakiel

CMS

mgr

Lidia Czwakiel

CMS

 prof. dr hab. n. med.

Jarosław Drożdż

CMS

 prof. dr hab. n. med.

Jarosław Drożdż

CMS

mgr piel.

Jolanta Dynarska

CMS

mgr piel.

Jolanta Dynarska

Specjalista opieki długoterminowej, leczenia ran i edukacji prozdrowotnej, hirudoterapeuta, larwoterapeuta. Absolwentka PUM, wykładowca i konsultant iWound. Moją pasją jest pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie w zakresie ran trudno gojących się.
W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne, naukowe metody, oparte na wieloletnim, bogatym doświadczeniu, które wzmocnione zostały wieloma szkoleniami najlepszych i najbardziej skutecznych profesjonalistów w tym zakresie.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Edward Franek

CMS

prof. dr hab. n. med.

Edward Franek

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

CMS

mgr

Beata Góralska

CMS

mgr

Beata Góralska

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

Kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK. Specjalizuje się w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Główne zainteresowania naukowe to chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w tętniaku aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa, zespół pozakrzepowy, leczenie ran przewlekłych. Wprowadził w regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą tzw. stentgraftów branchowanych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z 3 najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Polsce. Były, wieloletni redaktor naczelny Acta Angiologica i aktualnie redaktor naczelny czasopisma Leczenie Ran. Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych.

CMS

dr n. med.

Elżbieta Karpińska - Gasztoł

CMS

dr n. med.

Elżbieta Karpińska - Gasztoł

CMS

mgr

Zofia Małas

CMS

mgr

Zofia Małas

mgr Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Pielęgniarka dyplomowana, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
i epidemiologicznego, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Członek rady społecznej narodowej debaty o zdrowiu „Wspólnie dla Zdrowia”
oraz wielu zespołów, komisji i komitetów działających przy Ministrze Zdrowia, m. in. Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa
i położnictwa w Polsce.

CMS

lek. med.

Katarzyna Mordarska

CMS

lek. med.

Katarzyna Mordarska

CMS

spec. piel. diabetologicznego

Mirosława Młynarczuk

CMS

spec. piel. diabetologicznego

Mirosława Młynarczuk

CMS

mgr

Jolanta Michałowska

CMS

mgr

Jolanta Michałowska

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

lek.

Krzysztof Reszka

CMS

lek.

Krzysztof Reszka

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista medycyny paliatywnej. Od początku pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie Lekarz Kierujący Oddziałem Hospicjum Palium.

Obszar zainteresowań to problemy leczenia różnych objawów u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, sytuacje naglące, problemy organizacji i edukacji w opiece paliatywnej. Szczególne zainteresowania dotyczą profilaktyki i leczenia odleżyn oraz innych ran przewlekłych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w ośrodkach w Londynie, Oxfordzie, Hamburgu, Deeside.

Członek następujących towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA), Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT) – obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR, członek założyciel) – Prezes w kadencjach 2012-2015 i 2015-2018, obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu – Prezes, Członek Rad Redakcyjnych pism naukowych Leczenie Ran i Negative Pressure Wound Therapy Journal.

Autor i współautor ponad 210 publikacji orginalnych i poglądowych w recenzowanych czasopismach naukowych zagranicznych i polskich oraz prezentacji i plakatów na zjazdach międzynarodowych i krajowych. W życiu prywatnym główne zainteresowania to podróże, motoryzacja i narciarstwo.

CMS

mgr

Krzysztof Sumiński

CMS

mgr

Krzysztof Sumiński

CMS

mgr

Alicja Szewczyk

CMS

mgr

Alicja Szewczyk

Prezes PFED
Specjalista Pielęgniarstwa Diabetologicznego

CMS

lek. med.

Marcin Tusiński

CMS

lek. med.

Marcin Tusiński

05

Organizatorzy i Patronaty

Konferencję wspierają

Międzywojewódzka Konferencja Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran organizowana jest dzięki wsparciu naszych Partnerów i Sponsorów. Dzięki kooperacji środowiska naukowego, biznesowego i instytucji możemy wspólnie działać, by podnosić poziom wiedzy i umiejętności praktycznych medyków w Polsce. Dziękujemy za zaangażowanie i przyłączenie się do projektu.

Organizator

Patronat honorowy

Patronat medialny

Certyfikacja

06

Partnerzy

Wystawcy

07

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji

08

Lokalizacja

Adres wydarzenia

wytycz trasę dojazdu

02

Komitet organizacyjny

CMS

CEO Crockett Media

Emilia Kowalska

CMS

CEO Crockett Media

Emilia Kowalska

CMS

mgr

Alicja Szewczyk

CMS

mgr

Alicja Szewczyk

Prezes PFED
Specjalista Pielęgniarstwa Diabetologicznego

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.