CMS
CMS
01

Zaproszenie

V Międzywojewódzka Konferencja Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Szanowni Państwo,

zapraszamy na V edycję wydarzenia, tym razem dedykowanego wyłącznie lekarzom i pielęgniarkom mającym prawo do wystawiania recept z całej Polski, diabetologom, lekarzom rodzinnym, internistom, lekarzom pracującym w poradniach, placówkach opieki długoterminowej i na oddziałach szpitalnych, którzy w codziennej praktyce zajmują się pacjentami chorymi na cukrzycę i z jej powikłaniami. Jesienna edycja konferencji zgromadziła ponad 300 uczestników.

Naszym celem jest zwiększanie kompetencji zespołów pracujących z pacjentem, tak aby pacjent z cukrzycą był dostrzegany już u lekarza pierwszego kontaktu, co pozwoli zminimalizować ryzyko i nasilenie powikłania tej choroby. Wszystkie informacje przekażemy w formie warsztatów i paneli dyskusyjnych.

Podczas jesiennego spotkania eksperci podzielą się z Państwem wiedzą z zakresu nowoczesnych form monitorowania glikemii, najnowszych trendach terapeutycznych w cukrzycy, leczenia trudno gojących się ran, w tym zespołu stopy cukrzycowej, ale także owrzodzeń goleni i odleżyn. Wiedza ta niezbędna jest dla skuteczności interdyscyplinarnych zespołów medycznych pracujących z pacjentami z cukrzycą. Przedstawimy nowości dotyczące m.in. monitorowania glikemii, stosowania nowych cząsteczek w terapii cukrzycy i otyłości, zasad leczenie przewlekłej niewydolności żylnej i zmian miażdżycowych, łączenia różnych metod terapeutycznych podczas leczenia owrzodzeń np.: jednoczesnego stosowania terapii podciśnieniowej i rożnych form odciążania w przypadku zespołu stopy cukrzycowej, czy kompresjoterapii w przypadku owrzodzeń żylnych goleni.

Serdecznie zapraszamy w imieniu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Bądźcie Państwo z nami, bo #razemmożemywiecej!

prof. dr hab. n. med.
Ryszard Gellert

CMS

dr hab. n. med.
Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMPK

CMS
02

Rada naukowa

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Alina Kuryłowicz

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Alina Kuryłowicz

CMS

prof. dr hab. n. med.

Jarosław Pinkas

CMS

prof. dr hab. n. med.

Jarosław Pinkas

CMS

prof. dr hab. med.

Arkadiusz Jawień

CMS

prof. dr hab. med.

Arkadiusz Jawień

Kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK. Specjalizuje się w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Główne zainteresowania naukowe to chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w tętniaku aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa, zespół pozakrzepowy, leczenie ran przewlekłych. Wprowadził w regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą tzw. stentgraftów branchowanych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z 3 najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Polsce. Były, wieloletni redaktor naczelny Acta Angiologica i aktualnie redaktor naczelny czasopisma Leczenie Ran. Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych.

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista medycyny paliatywnej. Od początku pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie Lekarz Kierujący Oddziałem Hospicjum Palium.

Obszar zainteresowań to problemy leczenia różnych objawów u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, sytuacje naglące, problemy organizacji i edukacji w opiece paliatywnej. Szczególne zainteresowania dotyczą profilaktyki i leczenia odleżyn oraz innych ran przewlekłych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w ośrodkach w Londynie, Oxfordzie, Hamburgu, Deeside.

Członek następujących towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA), Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT) – obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR, członek założyciel) – Prezes w kadencjach 2012-2015 i 2015-2018, obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu – Prezes, Członek Rad Redakcyjnych pism naukowych Leczenie Ran i Negative Pressure Wound Therapy Journal.

Autor i współautor ponad 210 publikacji orginalnych i poglądowych w recenzowanych czasopismach naukowych zagranicznych i polskich oraz prezentacji i plakatów na zjazdach międzynarodowych i krajowych. W życiu prywatnym główne zainteresowania to podróże, motoryzacja i narciarstwo.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Ryszard Gellert

CMS

prof. dr hab. n. med.

Ryszard Gellert

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Nefrolog, internista, lekarz rodzinny. Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii od 2016 r. Od 1 września 2016 r. dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
W latach 2005-2007 r. pełnił obowiązki zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki w Warszawie. Od 2006 r. kieruje Kliniką Nefrologii i Chorób Wewnętrznych CMKP.
W 2013 r. powołany na stanowisko pełnomocnika dyrektora CMKP ds. koordynacji kształcenia podyplomowego. Poza działalnością naukową i dydaktyczną profesor. Ryszard Gellert jest doświadczonym menadżerem w ochronie zdrowia. W 1991 roku ukończył kurs Health Services Management na Uniwersytecie Birmingham, a w latach 2004 – 2006 podyplomowe studia menadżerskie „Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i administracja zdrowiem” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

CMS

prof. dr hab. n. med., prof. CMKP

Wojciech Zgliczyński

CMS

prof. dr hab. n. med., prof. CMKP

Wojciech Zgliczyński

03

Program

pobierz PDFPobierz PDF

8:30 - 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 - 9:10

Otwarcie konferencji - przywitanie uczestników i zaproszonych gości

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

SESJA I

9:10 - 9:25

Wymiana międzynarodowych doświadczeń - D-foot International

prof. Harikrishna K.R. Nair - prezes elekt D-Foot International, president elect Wolrd Union of Wound Healing Societies

9:25 - 10:05

Pacjent z cukrzycą w centrum opieki koordynowanej - debata ekspertów

Moderator: dr hab n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

Paneliści:

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka

dr hab. n. o zdr. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. GUM

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

prof. dr n. med. Małgorzata Lewandowska-Szumieł

Andrzej Tytuła

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka

mgr Anna Śliwińska

prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas

10:05 - 10:25

Podstawy leczenia zespołu stopy cukrzycowej w warunkach POZ

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

10:25 - 10:40

Przerwa kawowa

SESJA II

10:40 - 11:00

Terapie komórkowe w zespole stopy cukrzycowej – perspektywy

prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska-Szumieł

11:00 - 11:30

Zasady doboru opatrunków u pacjentów w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej - warsztat we współpracy z Partnerem PAUL HARTMANN

mgr Marta Bakowska

mgr Krzysztof Sumiński

11:30 - 11:40

Przerwa kawowa

SESJA III

11:40 - 12:00

Insulinoterapia u chorych z trudnogojącymi się ranami (online) - wykład Partnera TZF Polfa

prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz (online)

12:00 - 12:20

Łączenie leków doustnych w insulinoterapii - wykład Partnera Boehringer Ingelheim

dr hab. n. med. Alina Kuryłowicz, prof. CMKP

12:20 - 12:40

Czy mamy wspólny mianownik dla pacjenta 65+ w zaleceniach kardiologicznych, diabetologicznych i nefrologicznych - praktyczne algorytmy - wykład pod patronatem Partnera Astra Zeneca

prof. dr hab. n. med. Paweł Balsam

12:40 - 13:05

Temat TBC - wykład Partnera Abbott

dr n. med. Olga Turowska

13:05 - 13:35

Przerwa na brunch

SESJA IV

13:35 - 13:55

Podstawy leczenia owrzodzeń żylnych u chorych z cukrzycą

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

13:55 - 14:15

Temat TBC - wykład Partnera Novo Nordisk

dr n. med. Izabela Raźna

14:15 - 14:40

Zasady opracowania rany u pacjentów z cukrzycą

TBC

14:40 - 15:00

Dobór antyseptyków w leczeniu ran u pacjentów z cukrzycą

TBC

15:00 - 15:25

Sesja Q&A - Zakończenie konferencji

04

Prelegenci

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Alina Kuryłowicz

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Alina Kuryłowicz

CMS

prof. dr hab. n. med.

Jarosław Pinkas

CMS

prof. dr hab. n. med.

Jarosław Pinkas

CMS

dr hab. n. o zdr., prof. GUM

Aleksandra Gaworska-Krzemińska

CMS

dr hab. n. o zdr., prof. GUM

Aleksandra Gaworska-Krzemińska

CMS

prof. dr n. med.

Małgorzata Lewandowaska-Szumieł

CMS

prof. dr n. med.

Małgorzata Lewandowaska-Szumieł

CMS

prof.

Harikrishna K.R. Nair

CMS

prof.

Harikrishna K.R. Nair

President-elect od D-Foot International. The president of the Asia Pacific Association for Diabetic Limb Problems. President-Elect of the World Union of Wound Healing Societies

CMS

prof. dr hab. n. med.

Jadwiga Słowińska-Srzednicka

CMS

prof. dr hab. n. med.

Jadwiga Słowińska-Srzednicka

CMS

dr n. med.

Olga Turowska

CMS

dr n. med.

Olga Turowska

CMS

mgr

Anna Śliwińska

CMS

mgr

Anna Śliwińska

CMS

dr

Mariam Botros

CMS

dr

Mariam Botros

Vice-President of D-Foort International.Chiropodist in Canada

CMS

dr

Hermelinda Pedrosa

CMS

dr

Hermelinda Pedrosa

Vice-President of D-Foort International. Endocrinologist in Brazil.

CMS

dr

Roberto Anichini

CMS

dr

Roberto Anichini

Vice-President of D-Foort International. Head of Diabetes Unit and Diabetes Foot Unit Centrotoscana Pistoia Hospital Italy.

CMS

dr

Zulfiqarali G Abbas

CMS

dr

Zulfiqarali G Abbas

President of D-Foot International. Diabetologist in Tanzania with over 30+ years experience in diabetic foot care

CMS

dr n. med.

Izabeli Raźnej

CMS

dr n. med.

Izabeli Raźnej

CMS

prof. dr hab. n. med.

Zbigniew Gałązka

CMS

prof. dr hab. n. med.

Zbigniew Gałązka

CMS

mgr

Krzysztof Sumiński

CMS

mgr

Krzysztof Sumiński

CMS

mgr

Marta Bakowska

CMS

mgr

Marta Bakowska

Pielęgniarka z 35 letnim doświadczeniem zawodowym, od 15 lat współwłaściciel Specjalistycznego Ośrodka Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej MAGMA – MED w Rzeszowie, placówki, w której pacjenci otoczeni są interdyscyplinarną opieką specjalistyczną w zakresie leczenia ran trudno gojących się. Ukończone studia pedagogiczne o specjalności: edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, studia podyplomowe – zarządzanie w ochronie zdrowia oraz specjalizacja - pielęgniarstwo geriatryczne. Ponadto kursy kwalifikacyjne: pielęgniarstwo opieki długoterminowej, pielęgniarstwo neurologiczne; kursy specjalistyczne: leczenie ran dla pielęgniarek, opieka nad pacjentem ze stomią jelitową, wywiad i badanie fizykalne, resuscytacja krążeniowo - oddechowa. Ekspert w zakresie pielęgnacji i leczenia ran. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran od 2008 roku. Uczestnik licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, wykładowca na kursach specjalistycznych oraz konferencjach i szkoleniach. Współautor wielu publikacji medycznych.

CMS

mgr

Lidia Czwakiel

CMS

mgr

Lidia Czwakiel

CMS

prof. dr hab. n. med.

Ryszard Gellert

CMS

prof. dr hab. n. med.

Ryszard Gellert

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Nefrolog, internista, lekarz rodzinny. Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii od 2016 r. Od 1 września 2016 r. dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
W latach 2005-2007 r. pełnił obowiązki zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki w Warszawie. Od 2006 r. kieruje Kliniką Nefrologii i Chorób Wewnętrznych CMKP.
W 2013 r. powołany na stanowisko pełnomocnika dyrektora CMKP ds. koordynacji kształcenia podyplomowego. Poza działalnością naukową i dydaktyczną profesor. Ryszard Gellert jest doświadczonym menadżerem w ochronie zdrowia. W 1991 roku ukończył kurs Health Services Management na Uniwersytecie Birmingham, a w latach 2004 – 2006 podyplomowe studia menadżerskie „Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i administracja zdrowiem” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

Kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK. Specjalizuje się w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Główne zainteresowania naukowe to chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w tętniaku aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa, zespół pozakrzepowy, leczenie ran przewlekłych. Wprowadził w regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą tzw. stentgraftów branchowanych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z 3 najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Polsce. Były, wieloletni redaktor naczelny Acta Angiologica i aktualnie redaktor naczelny czasopisma Leczenie Ran. Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych.

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista medycyny paliatywnej. Od początku pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie Lekarz Kierujący Oddziałem Hospicjum Palium.

Obszar zainteresowań to problemy leczenia różnych objawów u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, sytuacje naglące, problemy organizacji i edukacji w opiece paliatywnej. Szczególne zainteresowania dotyczą profilaktyki i leczenia odleżyn oraz innych ran przewlekłych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w ośrodkach w Londynie, Oxfordzie, Hamburgu, Deeside.

Członek następujących towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA), Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT) – obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR, członek założyciel) – Prezes w kadencjach 2012-2015 i 2015-2018, obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu – Prezes, Członek Rad Redakcyjnych pism naukowych Leczenie Ran i Negative Pressure Wound Therapy Journal.

Autor i współautor ponad 210 publikacji orginalnych i poglądowych w recenzowanych czasopismach naukowych zagranicznych i polskich oraz prezentacji i plakatów na zjazdach międzynarodowych i krajowych. W życiu prywatnym główne zainteresowania to podróże, motoryzacja i narciarstwo.

CMS

prof. dr hab. n. med., prof. CMKP

Wojciech Zgliczyński

CMS

prof. dr hab. n. med., prof. CMKP

Wojciech Zgliczyński

05

Organizatorzy i Patronaty

Konferencję wspierają

Międzywojewódzka Konferencja Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran organizowana jest dzięki wsparciu naszych Partnerów i Sponsorów. Dzięki kooperacji środowiska naukowego, biznesowego i instytucji możemy wspólnie działać, by podnosić poziom wiedzy i umiejętności praktycznych medyków w Polsce. Dziękujemy za zaangażowanie i przyłączenie się do projektu.

Organizator

Patronat honorowy

Patronat medialny

Certyfikacja

06

Partnerzy

Wystawcy

07

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji

08

Lokalizacja

Adres wydarzenia

wytycz trasę dojazdu

09

Komitet organizacyjny

CMS

prof. dr hab. n. med.

Ryszard Gellert

CMS

prof. dr hab. n. med.

Ryszard Gellert

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Nefrolog, internista, lekarz rodzinny. Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii od 2016 r. Od 1 września 2016 r. dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
W latach 2005-2007 r. pełnił obowiązki zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki w Warszawie. Od 2006 r. kieruje Kliniką Nefrologii i Chorób Wewnętrznych CMKP.
W 2013 r. powołany na stanowisko pełnomocnika dyrektora CMKP ds. koordynacji kształcenia podyplomowego. Poza działalnością naukową i dydaktyczną profesor. Ryszard Gellert jest doświadczonym menadżerem w ochronie zdrowia. W 1991 roku ukończył kurs Health Services Management na Uniwersytecie Birmingham, a w latach 2004 – 2006 podyplomowe studia menadżerskie „Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i administracja zdrowiem” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

CEO Crockett Media

Emilia Kowalska

CMS

CEO Crockett Media

Emilia Kowalska